Doa Ziarah Kubur Orang Tua - xwijaya

Tidak menemukan artikel? cari disiniDoa Ziarah Kubur Orang Tua

Doa Ziarah Kubur Orang Tua
Ilustrasi: www.wajibbaca.com

Tradisi Ziarah Kubur Jelang Puasa

Jelang puasa, terdapat tradisi ziarah kubur. Biasanya, orang menunaikan salat tarawih dan makan malam bersama di hari pertama puasa. Sebelumnya, orang menyempatkan diri untuk ziarah kubur termasuk ke makam para leluhur dan orang tua. Ziarah kubur jadi salah satu amalan baik dalam ajaran Islam.


Doa Ziarah Kubur Orang Tua

doa ziarah kubur orang tua

Berikut ini doa ziarah kubur orang tua yang bisa dibaca jelang bulan Ramadan:

 1. Salam
  السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنينَ وَأتاكُمْ ما تُوعَدُونَ غَداً مُؤَجَّلُونَ وَإنَّا إنْ شاءَ اللَّه بِكُمْ لاحقُونَ
  Artinya: "Assalamualaikum, hai tempat bersemayam kaum mukmin. Telah datang kepada kalian janji Allah yang sempat ditangguhkan besok, dan kami Insya Allah akan menyusul kalian."
 2. Istigfar
  أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ اَلَّذِي لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ اْلحَيُّ اْلقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْ
  Artinya: "Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia Yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri Sendiri, dan aku bertaubat kepada-Nya."
 3. Surah Al-Fatihah (3x)
  Bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil 'alamin Arrahmaanirrahiim Maaliki yaumiddiin Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin Ihdinash-shirraatal musthaqiim Shiraathal ladziina an'amta 'alaihim ghairil maghduubi 'alaihim waladh-dhaalliin
  Artinya: "Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam Yang Maha Pengasih, Lagi Maha Penyayang Pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan mereka yang dimurkai, dan bukan mereka yang sesat."
 4. Surah Al-Ikhlas (3x)
  Qul huwallahu ahad, allahu somad, lam yalid wa lam yụlad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad
  Artinya: "Katakanlah, 'Dialah Yang Maha Esa. Allah adalah tuhan tempat bergantung oleh segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya."
 5. Surah Al-Falaq (3x)
  Qul a'udzu birobbil falaq. Min syarri maa kholaq. Wa min syarri ghoosiqin idzaa waqob. Wa min syarrin naffaatsaati fil 'uqod. Wa min sharri hasidin idzaa hasad
  Artinya: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluk-Nya. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembus napasnya pada buhul-buhul. Dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia mendengki."
 6. Surah An-Nas (3x)
  Qul auudzu birobbinnaas. Malikin naas. Ilaahin naas. Min syarril waswaasil khanna's. Alladzii yuwaswisu fii shuduurin naas, minal jinnati wan naas
  Artinya: "Aku berlindung kepada Tuhan manusia, raja manusia. Sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Dari setan dan manusia."
 7. Ayat Kursi
  Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum, laa ta'khudzuhuu sinatu wala naum. Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardli man dzal ladzii yasyfa'u 'indahuu illaa biidznih
  Ya'lamu maa baina aidiihim wamaa kholfahum wa laa yuhiithuuna bisyai'im min 'ilmihii illaa bimaa syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samaawaati wal ardlo walaa yauduhu hifdhuhumaa wahuwal 'aliyyul 'adhiim
  Artinya: "Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya?" "Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Allah tidak merasa berat memelihara keduanya dan Allah maha tinggi lagi maha besar."
 8. Surat Yasin
 9. Tahlil, zikir, dan selawat
  لَا إِلَهَ إِلَّا الله
  Laailaaha Illallah
  Artinya: "Tiada Tuhan selain Allah."
  Laa ilaaha illa anta subhaanaka innii kuntu minazh-zhaalimiin
  Artinya: "Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, maha suci Engkau, sesungguhnya aku ini adalah dari golongan yang aniaya."
  Allaahumma shalli'alaa sayyidinaa muhammmadin shalaatar ridhaa wardha'an ashhaabihir ridhar ridhaa
  Artinya: "Ya Allah, beri karunia kesejahteraan atas junjungan kami Muhammad, kesejahteraan yang diridai, dan ridailah daripada sahabat-sahabat sekalian."
 10. Doa ziarah kubur
  Allahummaghfirlahu war hamhu wa'aafihii wa'fu anhu, wa akrim nuzuulahu wa wassi madkholahu, waghsilhu bil maa'i watssalji walbaradi, wa naqqihi, minadd zunubi wal khathaya kamaa yunaqqatssaubul abyadhu minad danasi.
  Wabdilhu daaran khairan min daarihi wa zaujan khairan min zaujihi. Wa adkhilhul jannata wa aidzu min adzabil qabri wa min adzabinnari wafsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fihi.
  Artinya: "Ya Allah, berilah ampun dan rahmat kepadanya. Berikanlah keselamatan dan berikanlah maaf kepadanya. Berikanlah kehormatan untuknya, luaskanlah tempat masuknya. Mandikanlah dia dengan air, es, dan embun. Bersihkanlah dia dari kesalahan sebagaimana Engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran." "Gantikanlah untuknya rumah yang lebih baik dari rumahnya, isteri yang lebih baik dari istrinya. Masukkanlah dia ke dalam surga, berikanlah pelindungan kepadanya dari azab kubur dan azab neraka. Lapangkanlah baginya dalam kuburnya dan terangilah dia di dalamnya."

Tidak ada komentar